Plastyczna prezentacja przyrody

bocianZapraszamy na wystawę b_253_54_16777215_01_images_stories_Logo_Biblio.jpg

Biblioteka w Brzeźnicy od roku realizuje projekt pn. Organizacja bibliotecznych warsztatów edukacyjnych na temat lokalnego dziedzictwa obszaru objętego LSR Doliny Karpia; udostępnianie stanowisk internetowych z przyłączem do Internetu oraz rozwój bazy informacji turystycznej w tym wydanie folderuwspółfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś Leder za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Karpia.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy  odbyło się 20 warsztatów poświęconych promocji zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Brzeźnica i obszaru Doliny Karpia. Wykłady i wystawy przybliżyły wiedzę na temat najbliższego miejsca zamieszkania. Częścią projektu był konkurs plastyczny poświęcony bogactwu przyrodniczemu, które nas otacza.  Na zaproszenie odpowiedziało większość placówek oświatowych gminy Brzeźnica. Teraz zapraszamy do biblioteki w Brzeźnicy, gdzie można zobaczyć jak postrzegają najmłodsi mieszkańcy przyrodę swojej okolicy.

Nagrody w konkursie plastycznym zakupiono ze środków przyznanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś Leder za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Karpia.

Laureaci konkursu plastycznego- Rozpoznajemy i opisujemy zasoby przyrodnicze gminy Brzeźnica na tle Doliny Karpia

I    miejsce - Pola Łabno- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

I   miejsce - Anna Waligóra- ZSP- Gimnazjum w Brzeźnicy

II miejsce-Karolina Frytek- Zespół Szkół w Łączanach

II   miejsce Patrycja Szczur- ZSP- Gimnazjum w Brzeźnicy

III miejsce -Weronika Kutermak- Zespół Szkół w Łączanach

III miejsce- Tomasz Kowalczyk - Zespół Szkół w Łączanach

III miejsce- Elżbieta Sypuła- ZSP- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

III miejsce- Marcin Marszałek- ZSP- Gimnazjum w Brzeźnicy

III miejsce- Paweł Garlej ZSP- Gimnazjum w Brzeźnicy

 

Wyróżnienia :

Jakub Harmata Przedszkole w Łączanach

Karol Sikora Oddział Przedszkolny w Chrząstowicach

Dominika i Weronika Maślona ZSP-Przedszkole w Tłuczani,

Konrad Struzik ZSP-Szk. Podstawowa w Tłuczani

Ewelina Pomietło Szkoła Podstawowa w Paszkówce

Katarzyna Gonciarczyk ZSP- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Katarzyna Kozioł Zespół Szkół w Łączanach

Anna Wawro Zespół Szkół w Łączanach

Anna Kozłowska ZSP- Gimnazjum w Brzeźnicy

Jagoda Rzeszótko ZSP- Gimnazjum w Brzeźnicy

Barbara Żmuda ZSP- Gimnazjum w Brzeźnicy

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym!

b_150_100_16777215_01_images_stories_img_0479.jpg

 

b_470_297_16777215_01_images_stories_img_0480.jpg

 

b_150_100_16777215_01_images_stories_img_0481.jpg

 

b_292_408_16777215_01_images_stories_img_0482.jpg