Przyroda

LEŚNY EKOSYSTEM

Lasy i zadrzewienie zajmują na terenie gminy Brzeźnica powierzchnię 1.122 ha, co stanowi 17% powierzchni. Przy wtórze ptasiego śpiewu można wędrować oznaczonymi szlakami lub odkryć własne ścieżki. Przyroda w lasach to bogaty ekosystem. Powszechnie występują skupiska drzew typowych dla lasów górskich: świerki, jodły, jawory, buki oraz lasów niżowych: graby, dęby, sosny, klony, lipy, brzozy, modrzewie, dzikie czereśnie. Drzewa iglaste roztaczają woń olejków eterycznych. Szczególnie jesienią drzewa liściaste, prezentują bogatą paletę barw i kształtów. Wśród leśnych krzewów spotkamy: tarninę, głóg, bez czarny i koralowy, leszczynę, kalinę, jałowiec pospolity, trzmielinę.

 

W szacie roślinnej występują m.in.: paprocie, mchy, trawy, skupiska zawilców, leśnych niezapominajek i fiołków. W zależności od sezonu runo leśne dostarcza: malin, jeżyn, borówek, grzybów, ziół.

 

W lasach żyją m.in.: dziki, lisy, sarny, jelenie, kuny, wiewiórki, zające. Łatwo można dostrzec świat płazów, gadów i owadów. Spośród ptaków najbardziej popularne to: dzięcioły, kukułki, sójki, sikorki, szpaki, pliszki, wróble, sowy, sroki, kruki. Zdarzają się też ptaki drapieżne: myszołowy, jastrzębie. Obok śpiewu ptaków leśną ciszę wypełnia szmer wody na górskich zboczach, gdzie biorą swój początek strumienie, łączące się poniżej w potoki.

 

Zalesione Pasmo Draboż wznosi się na południowej granicy gminy Brzeźnica i rozciąga się na długości około 9 km. Stanowi fragment zachodniej części Pogórza Wielickiego ze szczytami: Draboż 435 m n.p.m., Zapusta 427 m n.p.m., Niedźwiedzia Góra 430 m n.p.m., Góra Jurczakowa 414 m n.p.m., Trawna Góra 421 m n.p.m. Wzgórza pokryte są lasami, przez które prowadzą szlaki turystyczne: niebieski i czarny PTTK; ścieżki rowerowe Doliny Karpia; polsko-słowacka ścieżka przyrodnicza; Szlak papieski Nie lękajcie się!, trasy nordic walking.

 

POMNIKI  PRZYRODY

Wiekowe drzewa rosną i przypominają o dawnych podworskich parkach w: Bęczynie, Brzeźnicy, Kopytówce, Kossowej i Paszkówce. Przeważają lipy, ale są też stare dęby, jesiony, topole i graby.   

Wykaz ustanowionych pomników przyrody na terenie gminy Brzeźnica:

- lipa - obwód 450 cm - Brzeźnica - obok budynku podworskiego,

- lipa - obwód 320 cm - Paszkówka za murem kościelnym,

- lipa - obwód od 175 do 200 cm (trzy drzewa razem zrośnięte) - Paszkówa 48,

- lipa - obwód 330 cm - Paszkówka w otoczeniu Ośrodka Zdrowia,

- lipy (2 szt.) - obwód 470 cm – Paszkówka; na południe od budynku pałacowego po prawej stronie drogi do Przytkowic,

- lipy - (2 szt.) - obwód 365 i 385 cm- Paszkówka w szpalerze drzew nad stawem w południowo-zachodnim kierunku od budynku pałacowego,

- dąb - obwód 490 i 500 cm - Paszkówka w kierunku na zachód od budynku pałacowego przy drodze polnej do Bęczyna,

- lipa - obwód 310 cm -Paszkówka w zadrzewieniu parkowym między budynkiem pałacowym a Ośrodkiem Zdrowia,

- lipa - obwód 360 cm- Paszkówka w zadrzewieniu parkowym w kierunku na północ od budynku pałacowego,

- dąb - obwód 300 cm - Paszkówka w zadrzewieniu parkowym w kierunku na północ od budynku pałacowego,

- lipy (2 szt.) - obwód 260 i 290 cm - Paszkówka w zadrzewieniu parkowym w kierunku na północ od budynku pałacowego przy kopcu z piwnica ziemną,

- dąb szypułkowy -520 cm - obok placu zabaw w Brzeźnicy.

b_395_263_16777215_01_images_Pomniki_przyrody_3.JPG
b_260_390_16777215_01_images_Pomniki_przyrody_1.JPG
b_399_266_16777215_01_images_Pomniki_przyrody_2.JPG

ŚCIEŻKA ORNITOLOGICZNA                                      W ŁĄCZANACH

Nad Wisłą w Łączanach i starorzeczach jej rozlewisk rozpoznano około 200 gatunków -nazw ptaków. Większość ma tutaj miejsca lęgowe, inne zatrzymują się w tym rejonie w czasie wędrownych lotów lub dla żerowania. Elektrownia wodna i stopień wodny w Łączanach sprawiają, że zimą wody Wisły nie zamarzają zbyt szybko, dlatego ptaki wybrały sobie to miejsce na bezpieczne zimowisko Górnej Wisły.

Uważny obserwator zobaczy tutaj gatunki takie jak: łabędź niemy, krzyżówka, czernica, głowienka, mewa śmieszka, łyska, czajka siwa, mewa pospolita i srebrzysta, łabędź krzykliwy, ogorzałka, lodówka, markaczka, bielik, wąsatka, czeczotka polarna, bocian. Starorzecza Wisły to także siedliska roślinności wodnej z całą gamą trzcinowisk. Dopełnieniem ekosystemu są ważki, motyle i inne owady.

 

b_396_296_16777215_01_images_Ornitologia_1.JPG

b_396_264_16777215_01_images_Ornitologia_2.JPG
b_395_296_16777215_01_images_Ornitologia_3.JPG

AKWENY WODNE

Na obszarze gminy znajdują się obszerne akweny wodne. Na północnej granicy przepływa Wisła, do której wpływają liczne potoki. Wyjątkowym atutem jest kanał żeglugowy. Stawy rybne i łowiska wędkarskie stanowią bazę gospodarczą
i rekreacyjno-turystyczną.

b_437_290_16777215_01_images_Woda_5.jpg

b_440_293_16777215_01_images_Woda_4.JPG
b_440_293_16777215_01_images_Woda_3.JPG
b_438_328_16777215_01_images_Woda_6.JPG
b_439_329_16777215_01_images_Woda_2.JPG
b_434_290_16777215_01_images_Woda_1.JPG