Filia biblioteczna w Tłuczanib_368_276_16777215_01_images_FilieTl1.jpg
b_367_275_16777215_01_images_FilieTl2.jpg
b_373_279_16777215_01_images_stories_ft.jpg
b_363_272_16777215_01_images_FilieTl3.jpg

Biblioteka publiczna w Tłuczani ma najstarsze na terenie gminy Brzeźnica  tradycje czytelnicze. Od 1887 r. działała tutaj czytelnia ludowa, dysponująca w 1897 r. 270 książkami (1). Niestety możemy się tylko domyślać, że funkcjonowała na zasadach obowiązujących inne biblioteki prowadzone przez Towarzystwo Oświaty Ludowej.

 

Po II wojnie światowej w 1946 r. założono Gminną Bibliotekę Publiczna w Brzeźnicy. Podobnie jak w całej Polsce przystąpiono do tworzenia gminnej sieci bibliotecznej. W 1951 było już na terenie gminy 16 punktów bibliotecznych w tym w Tłuczani. Od 1954 r. datujemy Gromadzka Bibliotekę Publiczna w Tłuczani. Jej zasłużonym kierownikiem był Józef Dudek. W 1959 r. otrzymał list pochwalny od Ministra Kultury za popularyzację czytelnictwa i biblioteki. Lokal biblioteczny mieścił się w budynku  niedaleko kościoła. W tym samym domu funkcjonował Klub Młodego Rolnika.

 

W 1970 r. bibliotekę przeniesiono do budynku tzw. starej szkoły, gdzie znajdowała się do 2007 r. Kolejne zmiany struktur administracyjnych sprawiły, że od 1973 r. biblioteka w Tłuczani stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy i tak funkcjonuje nadal. Do 1980 r. biblioteka prowadziła punkt biblioteczny w Wyźrale, założony na początku lat 70. Obecnie biblioteka ma swoją siedzibę w budynku OSP w Tłuczani. 

 

Do długoletnich pracowników biblioteki należą Michał Curzydło (w latach 1964-1987) i Stefania Scąber (w latach 1987-1999). Od 2000 r. kierownikiem filii jest Anna Kubas, absolwentka Studium Bibliotekarskiego w Krakowie.

 

Mieszkańcy Tłuczani regularnie korzystają z biblioteki, która oferuje: książki dla dzieci i młodzieży, literaturę dla dorosłych, książki naukowe i  popularnonaukowe, bezpłatny dostęp do internetu.

Zapraszamy do biblioteki w: poniedziałek, środa, piątek, godz. 12.00-17.00.

 

Bibliografia:
 1. B. Marczewski, Powiat wadowicki pod względemgeograficznym, statystycznym i historycznym, Kraków 1897, s. 103