Szlaki turystyczne

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce tworzy od 2001 r. ponad 250 najciekawszych zabytkowych obiektów drewnianych, w tym dwa z gminy Brzeźnica: kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach z XVI w. i kościół pw. św. Marcina w Marcyporębie z XVII w. Ponadto w Tłuczani znajduje się drewniany kościółek z XVII w. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który po renowacji może wzbogacić zasoby szlaku.  

Szlak Maryjny

Międzynarodowy Szlak Maryjny, to trasa pielgrzymkowa łącząca: Częstochowę, Levocę na Słowacji i Mariazell w Austrii. Przy tworzeniu obok parafii zaangażowane były samorządy oraz Lokalne Grupy Działania powstałe w ramach programu Unii Europejskiej Leader+. Znalazły się na nich kościoły i sanktuaria, w których króluje Matka Boża. Mapy szlaku uwzględniają także inne zabytkowe miejsca warte zobaczenia. Z gminy Brzeźnica  na trasie szlaku zaznaczono kościoły w Marcyporębie i Sosnowicach. 

Szlak Papieski „Nie lękajcie się!”

Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” powstał w 2010 r. z inicjatywy gminy Brzeźnica przy współpracy Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa, parafii oraz samorządów sąsiednich gmin: Liszki, Czernichów, Kalwaria Zebrzydowska. Oznaczona trasa prowadzi przez następujące miejsca: Kraków - Salwator - Kopiec Kościuszki – Bielany, klasztor oo. Kamedułów – Stopień wodny „Kościuszko”

- Piekary – Rączna – wzniesienie Powieszon - Dąbrowa Szlachecka - Wołowice - Czernichów – Brzeźnica – Marcyporęba – Kopytówka - wzniesienie Draboż – Przytkowice – Zebrzydowice – Kalwaria Zebrzydowska. Cały Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” ma 45 km długości. Na trasie stoją papieskie pastorały i tablice pamiątkowe z datami wizyt duszpasterskich kardynała Karola Wojtyły w parafiach w okresie posługi apostolskiej   w Archidiecezji Krakowskiej. Szlak został poświęcony w dniu 16 maja 2010 r. przy kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia na Drabożu przez ówczesnego kustosza kalwaryjskiego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego ojca dr Damiana Muskusa, od 2011 biskupa archidiecezji krakowskiej.  

Szlaki PTTK

Szlak niebieski PTTK: Brzeźnica--Marcyporęba-Trawna Góra (421m n.p.m.)-Góra Niedźwiedzia(430 m n.p.m)- Draboż (435 m n.p.m.) – Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona.

Szlak czarny PTTK: Trawna Góra – Mosurka (440 m n.p.m.).

Szlaki rowerowe Doliny Karpia

Dla ułatwienia wycieczek rowerowych oznaczono trzy trasy: czarną, zieloną, czerwoną. Kolory świadczą o stopniu trudności. Napotkamy zarówno na nich osobliwości przyrody, jak i obiekty dziedzictwa kulturowego.

Wiślana Trasa Rowerowa

 

„Wiślana Trasa Rowerowa” ma swój fragment na terenie gminy Brzeźnica. W Polsce biegnie wzdłuż Wisły na dystansie ponad 1000 km od Beskidów po Bałtyk. Pozwala ona na poznanie przyrody, kultury i historii Polski. Po drodze czekają na turystów różnorodne atrakcje, np. ścieżka ornitologiczna w Łączanach. 

Polsko – słowacka ścieżka przyrodnicza przez Pasmo Draboż

Ścieżka ma walory przyrodnicze i rekreacyjne. Oznaczona została w czerwcu 2013 r., jako  jedno z działań projektu pn. „Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturalno – przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji”, współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Trasa przebiega pomiędzy Domem polsko-słowackim w Marcyporębie a kaplicą pw. Bożego Miłosierdzia na Drabożu w Bęczynie. Długość ścieżki wynosi około 8 km, a czas jej zwiedzania to od 2 do 3 godzin. Rozpoczynając wycieczkę od transgranicznego obiektu kierujemy się na południe, na Trawną Górę. Dalej idziemy na wschód po leśnych wzniesieniach, stanowiących wierzchowinę Pasma Draboż. Pieszo po około 3 godz., a jadąc rowerem szybciej, osiągamy szczyt Draboż.

 

Odpoczynek i relaks na trasie ułatwia mała architektura: altany, ławki, stoły do gier plenerowych.  

Nordic walking

W gminach Doliny Karpia oznaczone są kompleksy tras nordic walking. Zamontowane w terenie tablice zawierają mapy z zaznaczonymi trasami oraz opis ćwiczeń. Ścieżki mają różny poziom trudności, zależny od czasu i ukształtowania terenu. Trasa zielona-łatwa ma około 5 km długości, a czas jej przejścia to około 1 godzina. Trasa czerwona-trudniejsza o długości około 10 km jest do pokonania w czasie bliskim 2 godzin. Trasa czarna-najtrudniejsza polecana osobom z dobrą kondycją, bo do przejścia są dystanse około 15 km, na co potrzeba ponad 3 godzin.

W gminie Brzeźnica trasy są tak poprowadzone, że zaczynają się i kończą na Rynku w Brzeźnicy obok Spichlerza Książki. Stoi tam też jedna z tablic, która ilustruje i zachęca do uprawiania ruchu na świeżym powietrzu. Dobre oznakowanie na wszystkich trasach ułatwia poruszanie się. Trasa zielona prowadzi w kierunku Wisły i nad stawy w Brzeźnicy. Czerwoną przechodzi się przez Marcyporębę, Kopytówkę, Brzezinkę. Z kolei czarna wiedzie z Brzeźnicy przez Marcyporębę aż na Trawną Górę i z powrotem przez Kopytówkę na rynek w Brzeźnicy.