Oferujemy

OFERUJEMY

LITERATURĘ BELETRYSTYCZNĄ I POEZJĘ dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W tym m.in.:  powieści, nowele, dramaty, reportaże, lektury szkolne, wiersze, bajki, baśnie.

b_284_189_16777215_01_images_Beletrystyka.JPG
b_287_191_16777215_01_images_Dla_dzieci.JPG

 

LITERATURĘ NAUKOWĄ I POPULARNONAUKOWĄ. W tym m.in: encyklopedie powszechne i specjalne, słowniki językowe i tematyczne, podręczniki akademickie, leksykony, vademeca, informatory.

b_285_220_16777215_01_images_Naukowy.JPG

 

CZASOPISMA ARCHIWALNE - Charaktery, Cogito, Eko Świat, Filipinka, Mój Piękny Ogród, Nowe Książki, Świerszczyk, Taka Malownicza Gmina : pismo lokalne gminy Brzeźnica, Victor, Wiedza i Życie, Wychowawca, Zdrowie.
CZASOPISMO BIEŻĄCE - T
aka Malownicza Gmina : pismo lokalne gminy Brzeźnica

BIEŻĄCE  NOWOŚCI  WYDAWNICZE

ŹRÓDŁA I PUBLIKACJE DOTYCZĄCE GMINY ORAZ REGIONU

INTERNET - BEZPŁATNY DOSTĘP  w celach informacyjno-edukacyjnych w gminnej czytelni  internetowej w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy
oraz w filiach bibliotecznych w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkowce, Sosnowicach, Tłuczani. Korzystanie z internetu na miejscu w bibliotekach zawieszone do odwołania. 

b_285_190_16777215_01_images_Internet.JPG
b_341_96_16777215_01_images_Internet2015.JPG

SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA:
NA ZEWNĄTRZ 
NA MIEJSCU - Korzystanie ze zbiorów na miejscu w bibliotekach zawieszone do odwołania. 

ŹRÓDŁA INFORMACJI O KSIĄŻKACH

* Katalog alfabetyczny i  katalog systematyczny (wg dziedzin wiedzy) w wersji kart papierowych.
Katalog elektroniczny w programie  Mak Plus i informacja o dostępności książek w serwisie internetowym.
* Kartoteki tematyczne odsyłające do artykułów w  czasopismach dostępnych w bibliotece.
* Kartoteki treściowe.
* Katalogi i foldery wydawnicze.