Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/gbpwbrzeznicy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy prowadzi ponadto:
- stronę promocyjną pod adresem: www.spichlerzksiazki.pl na której nie ma ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Trwają prace modernizacyjne. W razie niepowodzenia strona zostanie zamknięta, a pozostanie tylko strona: https://bip.malopolska.pl/gbpwbrzeznicy 
stronę na facebooku.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy

Rynek 1

34-114 Brzeźnica

tel. 33 87 92 472

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-18

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • Część zamieszczonych na stronie podmiotowej BIP informacji publicznych - artykułów lub załączników - nie jest dostępne cyfrowo w całości. Materiały zostały opublikowane przed 20.04.2020 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy.
 •  Od 20.04.2020 r. uznaje się, że deklaracja obowiązuje i dokładamy starań, aby zapewnić dostępność.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-20

 • Oceny dostępności strony podmiotowej BIP dokonano na podstawie analizy jej zawartości.
 • Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na postawie analizy sytuacji lokalowej.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wiesława Jarguz 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 33 87 92 472

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK SPICHLERZ KSIĄŻKI W BRZEŹNICY, RYNEK 1

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy mieści się w zabytkowym budynku - Spichlerz Książki. Do obiektu prowadzą dwa  wejścia. Jedno od strony Rynku, poprzedzone progiem. Drugie od strony boiska Orlik z płaskim wejściem/wjazdem bez stopnia. Drzwi wejściowe nie otwierają się  automatycznie. Należy pociągnąć za uchwyt drzwiowy. W środku jest otwarta przestrzeń bez drzwi. Drzwi są w łazience.
 •  Automatyczny sygnał czujnika alarmowego powiadomienia personel o osobach wchodzących do budynku. Dodatkowo monitoring ułatwia nadzorowanie i kontakt zaraz po wejściu.
 • Na parterze mieści się sala wystawiennicza. Tutaj organizowane są wydarzenia kulturalne. Ustawione są regały z których można wybrać i zabrać sobie książki z tzw. drugiego życia. Publikacji nie ma potrzeby oddawać. Nie są objęte procesem wypożyczania.
 • Na  antresoli znajduje się księgozbiór biblioteczny. Prowadzą tam schody. W budynku nie ma windy.
 • W budynku jest schodołaz. To urządzenie umożliwia transport człowieka na wózku inwalidzkim po schodach. Schodołaz wymaga obsługi technicznej.  
 • Przy budynku znajduje się parking na pięć miejsc  w tym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W ŁĄCZANACH, 34-115 Łączany, ul. Krakowska 66

 • Filia biblioteczna mieści się w budynku Domu Strażaka w Łączanach, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Do obiektu wchodzi się od strony ul. Krakowskiej. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt. Zaraz po wejściu znajduje się klatka schodowa. Biblioteka publiczna znajduje się na piętrze. Nie ma windy, ani schodołazów.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-069. Bibliotekarz zejdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.  
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc. Nie należy zastawiać drzwi prowadzących do garaży, gdzie są samochody OSP.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W MARCYPORĘBIE, 34-114 Marcyporęba, ul. św. Floriana 16

 • Filia biblioteczna mieści się w budynku wiejskiego domu kultury. Lokal biblioteki mieści się na parterze. Utrudnieniem jest jeden stopień schodowy. Wejście zlokalizowane jest od strony parkingu. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-052. Bibliotekarz wyjdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.  
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W PASZKÓWCE, 34-113 Paszkówka, ul. Pobiedr 20

 • Filia biblioteczna mieści się w Domu Strażaka w Paszkówce, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Lokal biblioteki mieści się na piętrze. Nie ma windy, ani schodołazu.
 • Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony parkingu i poprzedzone jest kilkoma schodami. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-113. Bibliotekarz zejdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.  
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W SOSNOWICACH, 34-113 Sosnowice, ul. św. Floriana 3

 • Filia biblioteczna mieści się w Domu Strażaka w Sosnowicach, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Lokal biblioteki mieści się na parterze. Nie ma bariery schodów. Wejście zlokalizowane jest z tyłu budynku, patrząc od strony parkingu. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-580. Bibliotekarz wyjdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.  
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W TŁUCZANI, 34-114 Tłuczań, ul. św. Floriana 15

 • Filia biblioteczna mieści się w Domu Strażaka w Tłuczani, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Lokal biblioteki mieści się na parterze. Nie ma bariery schodów. Wejście zlokalizowane jest od strony parkingu. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-757. Bibliotekarz wyjdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.  
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.