Ekomuzeum Doliny Karpia

Miejsca i ludzie z pasją, tworzą sieć ekomuzeów na terenie siedmiu gmin obszaru Doliny Karpia. Jednym z takich miejsc jest Spichlerz Książki w Brzeźnicy.

Budynek Spichlerza Książki to obiekt zabytkowy z I połowy XIX w., służący dawniej jako magazyn zbożowy. W 2014 r. samorząd gminy Brzeźnica zrealizował projekt adaptacji budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy. Oferta Ekomuzeum Spichlerza Książki bazuje na historii lokalnej, która przez lata była i jest opracowywana i publikowana. Większość informacji przekazywanych w ramach organizowanych prelekcji i prezentacji jest przygotowywana w oparciu o materiały źródłowe, wywiady, stare fotografie, literaturę.

 

Oferta Spichlerza Książki: wypożyczalnia książek Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, czasowe wystawy dzieł sztuki w sali wystawienniczo-konferencyjnej, wystawy plenerowe na Rynku w Brzeźnicy, prezentacje multimedialne na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Brzeźnica, wykłady, prelekcje, warsztaty dotyczące historii lokalnej, produktów lokalnych i innych tematów, spotkania autorskie z twórcami, wojewódzki konkurs recytatorski im. Adama Gorczyńskiego, opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących gminy Brzeźnica i Doliny Karpia, zajęcia edukacyjne promujące czytelnictwo.

Ekomuzea Doliny Karpia.