Wykłady, prelekcje, rozmowy

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacek Purchla odwiedził na początku marca 2020 r. Spichlerz Książki w Brzeźnicy. Dostojny gość wyraził słowa uznania dla naszej gminnej instytucji kultury i samorządu, który stworzył jej warunki materialne. 
 b_426_280_16777215_01_images_IMG_2803.jpg
 Na zdjęciu od lewej: prof. Jacek Purchla Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Wiesława Jarguz dyrektor GBP w Brzeźnicy, Grażyna Ciepły-Gumuła Prezes  Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy. 

Wykłady 

II Konferencja historyczna 26 września 2015 r.

Temat: II Wojna Światowa oraz podziemie niepodległościowe na terenie gminy Brzeźnica

b_422_281_16777215_01_images_2_konferencja.JPG

 „Płk. Franciszek Faix - Turnia, Bystrzański” - wykład doktorant Grzegorz Sado;- „Między wrześniem a styczniem. Działania frontowe w okolicach Brzeźnicy  w 1939 i 1945 r.” - wykład dr Piotr Sadowski; 

- „Polskie podziemie niepodległościowe w Brzeźnicy i okolicach 1944–1949” - wykład - dr Dawid Golik; 

- „Wojenne dzieciństwo w Marcyporębie: wspomnienia” - dr Danuta Reśko.

I Konferencja historyczna 27 września 2014 r. 

Temat: Zarys dziejów gminy Brzeźnica Doliny Karpia.
740 - lecie utworzenia korytarza radwanickiego i komory celnej w Brzeźnicy (1274 r.) 450-lecie włączenia księstwa zatorskiego do Polski (1564 r.). 

b_478_318_16777215_01_images_1_konferencja.JPG

- „Osadnictwo oraz trakty komunikacyjne na obszarze księstw oświęcimskiego i zatorskiego – wykład” - wykład dr Krzysztof Koźbiał;- „Ogólny zarys historyczny księstw oświęcimskiego i zatorskiego oraz etapy ich zbliżania   do Polski” - wykład dr hab. Andrzej Nowakowski;

-  „Parafie i kościoły na terenie gminy Brzeźnica: zarys dziejów sieci parafialnej” - wykład  dr Grzegorz Wnętrzak;
- „Brzeźnica w czasach austriackich (1772-1918). Studium społeczno-gospodarcze” - wykład

dr Konrad Meus; 

- „Szkolnictwo ziemi brzeźnickiej w XX wieku” - wykład dr hab. Józef Brynkus.

b_241_328_16777215_01_images_ZarysOkładka.jpg

Prelekcje  

- Relacje z podróży dr. Andrzeja Nowakowskiego. Data: 10 lutego 2015 r. 

b_438_292_16777215_01_images_Nowakowski.JPG

- Jak marzenia zamieniać w osiągalne cele? Spotkanie i warsztaty z Piotrem Oczkowskim. Data: 6 marca 2015 r. 
b_443_295_16777215_01_images_Oczkowski.JPG
Rozmowy
- Rozmowy z mieszkańcami o obrazach utrwalonych na starych fotografiach w ramach gromadzenia od 2014 r. skanów do przygotowywanego opracowania drugiego albumu starej fotografii pt. „Gmina Brzeźnica”. Miejsce: Spichlerz Książki i prywatne domy mieszkańców, którzy dzielą się wspomnieniami i współtworzą opracowanie. Składamy serdecznie podziękowania za współpracę, życzliwość i poświęcony czas. 

b_437_291_16777215_01_images_Album.JPG

- Młodość na dawnej wsi i lata II wojny światowej na terenie gminy Brzeźnica – wspomnienia seniorów, spisywanie relacji.

 

b_263_175_16777215_01_images_O_wojnie_3.JPG
b_264_168_16777215_01_images_O_wojnie_1.JPG
b_262_196_16777215_01_images_O_wojnie.JPG
b_220_310_16777215_01_images_Wojenne.jpg
 

 - Adam Gorczyński (1805-1876) - romantyk z Brzeźnicy, pisarz, malarz, tłumacz, społecznik. Życie i twórczość. Opracowywanie i wymiana informacji z: historykami literatury, regionalistami, nauczycielami, potomkami rodu.
b_207_296_16777215_01_images_Romantyk.JPG
- Ks. dr Jan Piwowarczyk (1889-1959) - rodak z Brzeźnicy, rektor seminarium, wykładowca, publicysta katolicki, redaktor czasopism, filantrop. Życie i działalność. Opracowywanie i wymiana informacji z: historykami, członkami rodziny, ludźmi którzy znali księdza. 
b_370_246_16777215_01_images_Piwowarczyk_krewni.JPG- Franciszek Misia (1897-1977) - flisak z Łączan, który wymiernie przyczynił się do uratowania skarbów wawelskich w tym arrasów. Razem z Antonim Nowakiem też z Łączan ewakuował  je Wisłą na własnym galarze 3 września 1939 r. aż do Kazimierza Dolnego. Opracowywanie tematu, rozmowy z rodziną i historykami, publikowanie informacji. 
b_262_162_16777215_01_images_Misia_bilet.JPG- Ród Brandysów – życie, działalność, okoliczne dobra. Rozmowy w Spichlerzu Książki osób przygotowujących opracowania z krewną Brandysów Magdaleną Kajzar.  
b_341_227_16777215_01_images_Brandys_2.JPG
b_340_226_16777215_01_images_Brandys_1.JPG- Strój regionalny na terenie gminy Brzeźnica – rozmowa w Spichlerzu Książki pracowników Muzeum Etnograficznego w Krakowie z właścicielką starych, rodzinnych  gorsetów.
b_262_143_16777215_01_images_Stroje.JPG- Armia Krajowa na terenie gminy Brzeźnica: fakty odkrywane po latach. Rozmowy, spisywanie relacji. 
b_520_346_16777215_01_images_A_K.JPG- Dzieciństwo na Drabożu we wspomnieniach Aleksandry Gonciarczyk z Marcyporęby i Zofii Płatek z Katowic.

- Dawny Pobiedr we wspomnieniach ks. rodaka z Paszkówki - Jezuity ojca Józefa Antosa. 
b_528_351_16777215_01_images_O_Antos.JPG- Niemiecki obóz pracy Baudienst w Brzeźnicy w czasach II wojny światowej: relacja Marii Sikory ze Skawiny - świadka historii; wspomnienia Wincentego Wolarczyka z Kopytówki - byłego junaka-więźnia obozu. Rozmowy, spisywanie relacji. 
b_518_346_16777215_01_images_Seniorzy_Baudienst.JPG
 b_517_306_16777215_01_images_Baudienst_1.jpg 

- Flisackie tradycje Łączan. Pierwszy z prawej Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica. Od lewej regionalista Władysław Kutermak z Łączan, flisak Tadeusz Wawro, flisak Józef Bobak z Łączan.  Rozmowy, wywiady, spisywanie relacji.
b_506_430_16777215_01_images_Flisacy.JPG
b_502_335_16777215_01_images_Kozio_T.JPG
Od lewej kapitan żeglugi Tadeusz Kozioł z Łączan z Adamem Kutermakiem z Łączan, który kontynuuje tradycje żeglugowe.  
b_502_490_16777215_01_images_Galary.jpg