Filia biblioteczna w Marcyporębie

 
 
b_358_259_16777215_01_images_WdkM.jpg
b_364_273_16777215_01_images_FilieMba1.jpg
b_357_267_16777215_01_images_FilieMba2.jpg

 

Udokumentowana geneza publicznego udostępniania książek w Marcyporębie sięga końca XIX wieku. Własną biblioteką dysponowało Kółko Rolnicze założone w 1895 r. z inicjatywy proboszcza ks. Szałaśnego.

W 1912 r. Towarzystwo Oświaty Ludowej w Krakowie powołało do istnienia Czytelnię Ludową w Marcyporębie. Instytucja ta została zarejestrowana pod numerem 1076. Na początku księgozbiór liczył 120 książek i był uzupełniany co roku. Prowadzenie biblioteki powierzono miejscowemu nauczycielowi. Obok wypożyczania książek do zadań czytelni należała działalność odczytowa, organizowanie przedstawień i innych form upowszechniania wiedzy i kultury. Honorowym opiekunem czytelni był miejscowy proboszcz – ks. Jan Matoga. W czasie II wojny światowej majątek TOL w tym czytelnia został rozproszony.

Nowy rozdział w historii bibliotek w Marcyporębie przypada na 1 grudnia 1950 r., kiedy to Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy otworzyła tutaj swój punkt filialny. Po reformie administracyjnej w 1954 r. przekształcono go w Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Z kolei w 1973 r. biblioteka ta ponownie stała się filią podległa GBP w Brzeźnicy. W takim stanie funkcjonuje do dzisiaj. Długoletnim pracownikiem biblioteki była Domicela Knawa, pracująca w latach 1957-1980. Oprócz biblioteki prowadziła jeszcze świetlicę środowiskową i zespół folklorystyczny. Następnie w latach 1980-1989 bibliotekarką była Joanna Goczał, później Janina Klaja (1989-1992), ponownie Joanna Goczał 1992- czerwiec 2016. Od lipca 2016 r. do stycznia 2018 r. w bibliotece pracowały: Anna Agata Kubas i Marta Piętoń. Od lutego 2018 r. bibliotekarką jest Anna Agata Kubas.  

Biblioteka oferuje do wypożyczenia: literaturę piękną dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma. Ponadto można bezpłatnie skorzystać z internetu.


Biblioteka jest otwarta trzy razy w tygodniu: 
poniedziałek od 8.00-11.00, wtorek 12.00-18.00, czwartek 12.00-18. 00.
Serdecznie zapraszamy.