Brzeźnica w Programie Rozwoju Bibliotek

Brzeźnica w Programie Rozwoju Bibliotek

 

logo_nazwa_300

„Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu, który ma przekształcić biblioteki w małych miejscowościach w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Celem Programu jest zmiana jakości świadczonych dotąd usług. Do Programu przyjętych zostało 612 bibliotek gminnych z 1.255 filiami. Wnioski aplikacyjne złożyło 1.120 gmin. Okres realizacji Programu obejmuje lata 2009-2013. Udział w Programie wymagał zawiązania koalicji bibliotecznej, składającej się z biblioteki wiodącej i trzech bibliotek partnerskich. Bibliotekom wiodącym gwarantowane są większe korzyści, ale stawiane też są większe wymagania, w tym finansowe. W powiecie wadowickim żadna biblioteka nie zdecydowała się na zgłoszenie jako biblioteka wiodącą. Stąd wejście do Programu było utrudnione. Spośród 10 bibliotek gminnych w naszym powiecie dwie wykazały się dużą determinacją w nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej, były to Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy i Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie. Rezultat jest taki, że zawarto ponad wojewódzkie partnerstwa z bibliotekami śląskimi. Dla Biblioteki w Brzeźnicy placówką wiodącą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie (powiat zawierciański), a dla Biblioteki w Andrychowie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach.

Najważniejsze korzyści dla filii bibliotek publicznych w Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani to sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany na przełomie 2009/2010. Do każdej naszej filii trafi: komputer ze słuchawkami, mikrofon, kamerka internetowa, DVD, oprogramowanie Windows 7, oprogramowanie ogólnoużytkowe, urządzenie wielofunkcyjne(drukarka, kopiarka, skaner, faks), osprzęt sieciowy typu hot-spot.

Biblioteki zyskają potrzebny sprzęt informatyczny, podłączony do Internetu, z którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać. Ponadto personel bibliotek weźmie udział w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych. W dalszej perspektywie GBP w Brzeźnicy będzie mogła aplikować o mikro granty w ramach realizacji nowatorskich planów pracy.

Kto odwiedza biblioteki na co dzień ten przyzna, że placówki te potrzebują inwestycji w księgozbiory, sprzęt informatyczny i wyposażenie pomieszczeń. Program pomaga samorządom, a jednocześnie motywuje do działania. Władze gminy i Biblioteka podpisując umowę uczestnictwa w Programie przyjęły na siebie szereg zobowiązań o charakterze organizacyjnym. Podczas uroczystej inauguracji w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w dniu 8 października 2009 r przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podkreślili, że założenia Programu mogą być skutecznie realizowane tylko tam, gdzie jest zrozumienie i dobra wola władz samorządowych, działających w odpowiedzi na potrzeby społeczne.

Wiesława Jarguz