Maria Bednarz autorka poezji

b_280_188_16777215_01_images_IMG_20191128_103031.jpgW wierszach Marii Bednarz z Sosnowic odnajdujemy opis miejsc nam najbliższych. Poetka szczególnie ukochała ziemię rodzinną. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach wraz ze Stowarzyszeniem „Szkoła z Inicjatywą” zorganizowała w dniu 28 listopada 2019 r. spotkanie autorskie z Marią Bednarz w ramach realizacji projektu pn. „Nasze miejsce na ziemi”.

 

Koordynatorkami projektu są nauczycielka Bogusława Brożek i jedna z mam uczniów Szkoły w Sosnowicach. W spotkaniu uczestniczyła cała szkolna społeczność. Uczniowie przedstawili biografię poetki, czytali wiersze, zadawali autorce pytania. Z przyjemnością można było posłuchać jak Maria Bednarz czytała swoje wiersze, rozmawiała z dziećmi. Dla czytających tę relację warto dodać, że poetka przez blisko pięćdziesiąt lat była społecznym kustoszem zabytkowego kościółka w Sosnowicach. Pozostawiło to ślad w poezji, bo motywy religijne często pojawiają się w wierszach. Poetyckie opisy przyrody, które stworzyła już stanowią naszą literacką skarbnicę.

Od lat promotorem twórczości Marii Bednarz jest Józef Łasak - regionalista, nauczyciel, redaktor czasopisma „Carolus”. Cyklicznie wiersze poetki drukowane są w dodatku pn. „Wspólnota Przemienienia”, który ukazuje się wraz z „Carolusem” i jest rozprowadzany na terenie parafii Paszkówka. Ponadto poezja Marii Bednarz była prezentowana w „Takiej Malowniczej Gminie” - czasopiśmie lokalnym gminy Brzeźnica, wydawanym przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Pełna bibliografia zawierałaby wiele tytułów czasopism, gdzie na przestrzeni lat publikowano wiersze poetki. Przed laty ukazał się malutki zbiór poezji pn. „Modlitwa brzozy”, który jest już dziś nieosiągalny. Maria Bednarz jest osobą bardzo życzliwą i otwartą na relacje z ludźmi, czego doświadczyliśmy jak kilkukrotnie była gościem podczas Gminnego Święta Książki w Brzeźnicy. Spotkania autorskie to szczególny moment, kiedy autorzy i czytelnicy mogą się spotkać.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy doceniając walory poezji Marii Bednarz przygotowuje wydanie tomiku wierszy poetki oraz cykl spotkań z autorką. Działania są objęte projektem pn. „Wydanie tomiku poezji ludowej i zorganizowanie cyklu spotkań poetyckich, promujących dziedzictwo regionalne Doliny Karpia”, który został 7 października 2019 r. zakwalifikowany do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Według informacji z biura Stowarzyszenia Dolina Karpia podpisanie umowy zaplanowane jest na maj 2020 r. Tomik wierszy będzie symbolicznie zilustrowany obrazami twórców starszych i młodszych, współpracujących ze Spichlerzem Książki w Brzeźnicy. Sztuka i poezja stworzą melanż, a wszystko po to by oddać piękno dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Brzeźnica, która współtworzy obszar Doliny Karpia.

Poezja Marii Bednarz stworzyła kolejną nić współpracy pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Brzeźnicy a Szkoła Podstawowa w Sosnowicach. Kiedy poznamy już dokładne terminy zaprosimy do udziału w spotkaniach w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy również inne szkoły, seniorów oraz wszystkich zainteresowanych.  

Wiesława Jarguz

b_450_337_16777215_01_images_IMG_20191128_095643.jpg
b_447_300_16777215_01_images_IMG_20191128_103031.jpg
b_451_338_16777215_01_images_IMG_20191128_104427.jpg
Polecamy relację na stronie Szkoły Podstawowej w Sosnowicach.