Wiersze Marii Bednarz w tomiku poezji

 

b_280_182_16777215_01_images_DSC07687_1.JPGWe wrześniu 2020 r. wydany został tomik poezji Marii Bednarz. Poetka mieszka w Sosnowicach na terenie gminy Brzeźnica. Wiersze i inne utwory tworzy od przeszło siedemdziesięciu lat. Należy do stowarzyszeń twórców ludowych. Jej poezja jest zakorzeniona w krajobrazie i dziedzictwie polskiej wsi. Wydanie publikacji było częścią projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Poezja Marii Bednarz pt. „Wiersze wybrane” została wydana pod patronatem honorowym Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa.

 

Promocja poezji ludowej była wydarzeniem, w ramach którego zorganizowano cykl spotkań. Formę i przebieg dostosowano do obowiązujących  obostrzeń epidemicznych. We wrześniu 2020 r. w  spotkaniach z poezją ludową Marii Bednarz w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy uczestniczyli oddzielnie  dorośli i uczniowie. Ogółem odbyło się kilka spotkań, każde w inny dzień. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie wydany tom poezji. Jak na Dolinę Karpia przystało w formie cateringu na wynos przygotowano potrawy z ryb. Wydane wiersze można wypożyczyć w bibliotekach. Ponadto będzie jeszcze szansa nabyć publikację na własność. Poprzez wiersze promowane jest dziedzictwo kulturowe regionu Doliny Karpia. Na spotkaniach autorskich zarówno poetka, jak i goście czytali wiersze. Maria Bednarz opowiadała o dawnych zwyczajach, przytoczyła spisane przez siebie legendy. Jedną z nich jest podanie ludowe o sosnowickim kościółku i Matce Bożej Sosnowickiej, która tam króluje. Należy podkreślić, że Maria Bednarz przez ponad pięćdziesiąt lat społecznie opiekowała się tą świątynią. Dbała o wygląd obiektu, przyjmowała wycieczki, opowiadała o zabytkowym wnętrzu kościółka. 

Tomik poezji Marii Bednarz został zilustrowany zdjęciami obrazów i dzieł sztuki twórców, których wystawy były prezentowane w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. Wybrane do publikacji sześćdziesiąt trzy wiersze z różnych okresów twórczości, ułożono tematycznie w rozdziałach: Moje wiersze; Droga do nieba; Rezurekcyjne dzwony; Majowa nuta; Urodzajne pola; Nad wodą; Najświętsza Maryja; Figura przy drodze; Jesienne strofy; Zaduma za zmarłych; Zimowe słońce, Ojczyzna. Zacytowano fragment recenzji literackiej na temat wierszy Marii Bednarz, autorstwa dr Edyty Gracz-Chmury. Opublikowano rekomendację polonistki Ewy Czaickiej, która poleca wiersze poetki. Zamieszczona została notka biograficzna o Marii Bednarz, zdjęcia poetki z równych okresów, wybrane dyplomy i podziękowania, które otrzymała.

Publikacja ukazała się w ramach projektu zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy.
O estetykę wydania zadbała wybrana przez zleceniodawcę firma: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon. Dziękujemy wszystkim, którym zależało na tym, aby poezja Marii Bednarz została wydana i zaprezentowana w książce. Podziękowanie kierujemy do uczestników spotkań autorskich. Szczególnie serdecznie pozdrawiamy autorkę Marię Bednarz i jej najbliższych, dzięki wsparciu których przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Polecamy sięgnąć po wiersze Marii Bednarz. Pisze, jak sama powiedziała:  „...o bólu, radości, szczęściu i trosce”. Wydana publikacja to subtelny melanż, który tworzą wiersze ludowe, poezja religijna, obrazy – oddające piękno przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Wiesława Jarguz

                                     

b_458_89_16777215_01_images_Logotypy_Zadanie.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego: „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu”.

b_450_337_16777215_01_images_DSC07683.jpg
b_450_337_16777215_01_images_DSC07711.jpg
b_451_338_16777215_01_images_DSC07685.jpg
b_447_335_16777215_01_images_DSC07691.jpg
b_447_335_16777215_01_images_DSC07693.jpg
b_446_334_16777215_01_images_DSC07694.jpg
 b_439_329_16777215_01_images_DSC07698.jpg
 b_441_331_16777215_01_images_DSC07706.jpg
b_442_266_16777215_01_images_IMG_20200916_183740.jpg
 b_449_336_16777215_01_images_20200922_083116.jpg
 b_443_332_16777215_01_images_20200922_083134.jpg
b_444_333_16777215_01_images_DSC07653.jpg
b_440_330_16777215_01_images_DSC07654.jpg
b_439_329_16777215_01_images_DSC07664.jpg
b_437_328_16777215_01_images_DSC07666.jpg
b_438_328_16777215_01_images_IMG_20201028_133254.jpg
b_362_483_16777215_01_images_IMG_20201028_133009.jpg