Wznawiamy udostępnianie zbiorów

Od poniedziałku 30 listopada 2020 r. wznawiamy udostępnianie zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy i filiach w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. Będziemy przestrzegać obowiązujących  zasad sanitarnych i limitu osób. Jednocześnie w bibliotece może przebywać  1 osoba na 15 m 2. Podstawa prawna: § 10 ust. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. 2020 poz. 2091).

 

§ 10 ust. 22. Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.