Zakup nowości w 2021 r.

b_400_566_16777215_01_images_Zakup_2021_r.jpg

 

b_675_103_16777215_01_images_1636041591.jpg

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTEKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy otrzymała  16.153 zł. ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025”.

Nazwa zadania:

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na  za kup nowości  wydawniczych oraz usług i zdalnego dostępu do książek  w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków -  Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. 

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

Ogółem 46.153 zł. na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy i filii w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. Wkład własny z budżetu gminy Brzeźnica 30.000 zł.

 Wiesława Jarguz